Nötkött Slottsbutiken Övedskloster

Gårdsbutiken

Här har du möjlighet att boka kött från Övedsklosters egen nöttköttsproduktion. På Övedskloster har vi en gräsuppfödd Angusbesättning som ger ett mört marmorerat kött. Våra djur kan du se på beten runt slottet och utmed Vombsjöns strand. Vi har stort fokus på transparens, etik och djurskydd.
OBS! Vårt nöttkött kan bokas i webbshoppen men man måste komma och hämta det i Slottsbutiken. Vi levererar inte ut kött.